Den lille mølle er en 12 volt/400 watts Procure "kinesermølle" Den er selvforsynende på "højen" og trækker halogenlys + lys i en af domerne Se mere om møllen på: www.procure.dk eller http://www.klimabutikken.dk/vindmoeller Orkanen BODIL tog glashuset og den lille mølle på højen (dec. 2013)
Velkommen til vores hjemmeside
Beliggenhed 11 m over havet!
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/


Vores vindmølleplacering set fra en Vestas V112 med fjor og hav i baggrunden!
Billedet er taget oppe fra en af de 11 Vestas V112ere der ligger øst for vores lille gård.

Besøg fra Japan
Med baggrund i den frygtelige katastofe med jordskælv og efterfølgende Tsunami den 11.03.2011 kom disse Japanere til Danmark. Deres mål var at blive klogere på Vedvarende Energi som i de kommende år skulle afløse Atomkraftværkerne i Japan. Selvom en husstandsvindmølle er en meget lille brik i det store spil, ville de også gerne se og høre om vores  lille (11 kw) Gaia Husstandsvindmølle.

Billeder fra besøg af Japanere  med interesse for Vedvarende energi:

https://picasaweb.google.com/117628883982914005092/JapanerePaBesG091012?authkey=Gv1sRgCNaBqPSGnb6BzAE
#

Besøg fra Maldiverne

I juni 2009 fik vi besøg af en flok ingeniører fra Maldiverne. Den daværende præsident for Maldiverne var blevet klar over alvoren af den Globale opvarmning p.g.a den meneskeskabte  forurening. På øerne havde man mange diselmotorer der stod og hvæsede dagen og natten lang for at lave strøm. Denne forurening ville man gerne undgå, så derfor sendte præsidenten nogle kloge folk ud i verden for at få gode ideer. Det var baggrunden for  besøget hos os her i Velling. Maldiverne består af 1100 øer og sådanne små husstandsvindmøller kunne være en god investering på mange af øerne. Jeg mener at der efterfølgende er kommet enkelte Gaia Husstandsvindmøller til Maldiveerne.


Produktionstal for Gaia 11kwh i Velling
Produktionstal for Gaia Wind 11 kw Husstandsvindmølle:

2007    6896 kwh   (Møllestart 1.11.2007)
2008  40810 kwh
2009  37983 kwh
2010  36333 kwh
2012  39442 kwh
2013  35793 kwh
2014   37473 kwh 
2015  40680 kwh
2016  37069 kwh
Efter 10 år har møllen lavet 387.000 kwh
dvs. 38700 i gennemsnit pr år
og 106 kwh pr døgn i gennemsnit
2017
     
 


         

         

http://gaiaservice.dk/          

www.gaia-wind.com 


http://www.greenmatch.dk/vindkraft/husstandsvindmoelle
Så hutigt kan man opstille en gaiavindmølle:

http://www.youtube.com/watch?v=FDxiaOJ9TVc&feature=player_embedded#!

Den store husstandsvindmølle er en 11 kwh Gaia-Wind (typegodkendt) mølle.

Højde til øverste vingespids: 25 m

Højde til møllehuset: 18 m

2 bladet vinge støbt i een 13 m lang enhed.
Bestrøget areal 133 m2

Støj: Hør nærmere på  de 3 små videos på hjemmesiden

Møllen sparer miljøet for ca. 20 ton CO2 om året.
D.v.s. at møllen gør 4-5 personers årlige forbrug neutral i forhold til CO2 udslip.🤩l

             

            
       


         


Omregnings vindtabel:

Vindhastighedstabel til omregning af knob, Beaufort, m/s og km/t.

knob Beaufort m/s km/h Mærke Effekt på havet Effekt på land
1 0 0 - 0.2 1 Vindstille Hav som et spejl Vindstille. Røg stiger lodret
1-3 1 0.3-1.5 1-5 Let luft Mindre bølger dannes men uden skumtoppe Vindens bevægelse synlig i røg.
4-6 2 1.6-3.3 6-11 Let brise Små bølger, stadig korte, men mere udtalte. Skumtoppe har glasagtigt udseende og brydes ikke Vind kan mærkes på huden. Blade rasler
7-10 3 3.4-5.4 12-19 Mild brise Større bølger. Skumtoppe begynder at brydes. Skum af glasagtigt udseende. Måske spredte white horses ??? Blade og mindre kviste i konstant bevægelse.
11-15 4 5.5-7.9 20-28 Moderat brise Små bølger der bliver større. Temmeligt hyppige white horses ?? Støv og løst papir løftes. Små grene begynder at bevæge sig.
16-21 5 8.0-10.7 29-38 Frisk brise Moderate bølger, med mere udtalt lang form. Mange white horses formes. Risiko for sprøjt Grene af moderat størrelse begynder at bevæge sig. Små træer begynder at svaje.
22-27 6 10.8-13.8 39-49 Stærk brise Lange bølger begynder at formes. de hvide skumtoppe er overalt mere udstrakte. Sandsynligvis nogle sprøjt. Store grene i bevægelse. Piben høres i ophængte ledninger. Brug af paraply bliver vanskeligt. Tomme plastik skraldespande kan vælte.
28-33 7 13.9-17.1 50-61 Nær storm Havet brækker op og hvidt skum fra brydende bølger begynder at flyve i striber med vinden Hele træer i bevægelse. Anstrengende at gå mod vinden. Svingninger i skyskrabere kan måske mærkes, især af personer på de øvre etager.
34-40 8 17.2-20.7 62-74 Storm Moderat høje bølger med øget længde, kanter af skumtoppe begynder at snurre rundt. Skummet flyver i markante striber med vinden Kviste brækker af træer. Biler svinger på vejen.
41-47 9 20.8-24.4 75-88 Stærk storm Høje bølger. Kompakte striber af skum blæser med vinden. Skumtoppe på bølger begynder at vælte/rulle. Sprøjt kan påvirke sigtbarheden. Større grene brækker af træer, og nogle små træer vælter. Konstruktion/midlertidige skilte og barrikader vælter. Ødelæggelse af cirkustelte og baldakiner.
48-55 10 24.5-28.4 89-102 Orkan Meget høje bølger med lange udhængende skumtoppe. Det deraf følgende skum blæser i større og mere kompakte stykker der flyver med vinden. Hele havoverfladen får et hvidt udseende. Havets brusen bliver tung og stødvis. Sigtbarhed påvirket. Træer knækker eller rives op med rod, yngre træer bliver bøjet og deforme, dårligt vedligeholdt asfalt og småsten ryger af tage.
56-63 11 28.5-32.6 103-117 Voldsom orkan Exceptionelt høje bølger (små og mindre skibe kan forsvinde bag bølgerne). Havet er fuldstændig dækket med hvide stykker af skum der flyver med vinden. Overalt er skummende bølgetoppe. Sigtbarhed påvirket. Udbredt beskadigelse af plantevækst. Mere beskadigelse af de fleste tagoverflader, asfalt fliser som er hvirvlet op og/eller knækket pga. af alder kan brække fuldstændig.
64-71 12 32.7-36.9 118-133 Hurricane Luften er fyldt med skum og sprøjt. Havet er helt hvidt med drivende sprøjt. Sigtbarhed alvorligt påvirket. Betydelig og udbredt ødelæggelse af plantevækst, få knuste vinduer, strukturelle skader på campingvogne og dårligt konstruerede skure og udhuse. Brokker kan blive hvirvlet rundt.

Gammel hjemmebygget vindmølle fra 1979
Min første vindmølle kom op og stå i 1979 ved ejendommen Heagervej 6, No 6950 Ringkøbing, hvor jeg boede med min daværende kone, dengang mine 3 piger var små.
Inspirationen til vindmøllen kom fra en bog om vedvarende energi, så vidt jeg husker hedder den  "SOL OG VIND"
Møllen var 12 m høj og havde et vingefang på 6 m.  (3 vinget bagløber)
Udvekslingen  i toppen var fra et bagtøj fra en gammel Ford Transit lastbil. (1:4)
 Der gik en aksel ned igenem tårnet der var støttet af kuglelejer.
I bunden var der en vandbremse som varmede hydraulikolie op. Vandbremsen fungerede samtidig som en centrifugal pumpe der så kunne pumpe varmen ind i huset. Inde i huset var der monteret en kappebeholder hvor den varme hydraulikolie løb foruden i kappen. Centralvarmeanlæget gik ind igennem selve beholderen og blev her varmet op. Når det blæste godt kunne den holde huset opvarmet. - MEN - efter kort tid brækkede en vinge af under en storm  - herefter blev  den laver om til en 2 vinget bagløber. Desværre brækkede akslen inden der var gået et år -  så var de eksperimenter afsluttet -  
Man må erkende at Vestas kom bedre fra start - lidt senere!

Nederst på billedet Stutteriet Rydbjerg, med de mange Islandske heste!
 

Hustandsvindmøller

Der har i lang tid været fokus på solceller og jordvarmeanlæg, men nu vinder husstandsvindmøllen frem - ikke kun i Danmark, men i hele verden. Antallet af producenter stiger samtidig med, at efterspørgslen på vindmøller til private stiger. De seneste mange år har vi set, hvordan vindmølleparker vokser og vindmøller vokser. Denne udvikling betyder, at vindmøller i dag er ved at blive en naturlig del af vores menneskeskabte landskaber sammen med veje, biler, bygninger samt andre menneskelige installationer. De små husstandsvindmøller kommer til at vinde frem, idet de næsten uanset vejret kan fremstille bæredygtig elektricitet. Selvom en husstandsvindmølle er en dyrere at installere sammenlignet med solceller, kan det på lang sigt være en bedre investering. Husstandsvindmøller kræver ikke et nær så stort batterilager som et solcelleanlæg, og de kan producere en meget større mængde energi.

Krav for at opføre en husstandsvindmølle

Inden du kan opføre din egen husstandsvindmølle skal du have tilladelse af din kommune. Hvis du bor i en landzone skal ansøge om en landzonetilladelse, og hvis du bor i byen skal du have en byggetilladelse. Møllen skal placeres med tilknytning til en privat husstand, og den må højst være 20-25 meter fra dit hus. Derudover er der også en række afstandskrav, de er som følger:

  • Mindst 100 meter til nærmeste nabo

  • Mindst 300 meter til den nærmeste kirke og større skove

  • Mindst 100 meter til fortidsminder og strande

  • Mindst 150 meter til søer og åer

Hvad er en husstandsvindmølle?

Definitionen på en husstandsvindmøller er en enkeltstående vindmølle med en effekt på mellem 0 og 25 kW som er tilknyttet en fritliggende ejendom. En husstandsvindmølle med en effekt på 25 kW har en maks højde og rotorareal på henholdsvis 25 meter og 200 m2.  Husstandsvindmøllens primære funktion er at generere energi til ejendommens forbrug: enten til strøm eller varmt brugsvand.

Husstandsvindmøller skal tilknyttes som en forbrugsinstallation, altså i et privat hjem, og kan også blive tilknyttet elnettet således at du kan sælge overskydende el. De findes i mange forskellige varianter, størrelser og typer. Nedenfor er de forskellige størrelser beskrevet.

Husstandsvindmøller, der kan tilsluttes som en forbrugsinstallation, altså i et privat hjem, findes i mange forskellige varianter. Der findes et hav af forskellige størrelser og typer. Nedenfor er de forskellige størrelse beskrevet.

  Mikromøller  En vindmølle med et vingeareal(rotorareal) på op til 1 m2.
  Minimøller  En vindmølle med et vingeareal(rotorareal) på mellem omkring 1 og 5 m2.
  Små vindmøller                        Enkeltstående vindmøller med en rotordiameter på maks 13 meter og en totalhøjde på 25 meter.

Kilde:http://www.dkvind.dk/fakta/P10.pdf


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE